Od 2022 mogą Państwo skorzystać z ulgi w podatku dochodowym dla sponsorów, którzy zainwestują w Polsce w cele ważne społecznie, np. sport.

 

Ulga sponsoringowa jest rozwiązaniem proponowanym w ramach Polskiego Ładu. Przyniesie korzyści podmiotom działającym w sferze kultury, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego. Spowoduje, że wspieranie działalności w tych obszarach stanie się bardziej atrakcyjne.

 

Czym jest ulga sponsoringowa?

Ma ona być zachętą. Każdy potencjalnie zainteresowana działalność, która zainwestuje np. 1 mln zł na cel ważny społecznie, będzie mógł wliczyć w koszty 1,5 mln zł. Ulga na takich samych zasadach będzie otwarta dla każdego przedsiębiorcy. Bez dolnych i górnych limitów. W ten sposób firmy mogą bardziej niż kiedykolwiek być zainteresowane wsparciem klubów sportowych. Beneficjentom pozwoli to zdobyć dodatkowe środki na prowadzoną działalność. Dla sponsorów będzie to silny impuls w kierunku promowania działań CSR.

 

Ulga sponsoringowa – korzyści dla przedsiębiorcy

Zysk, jaki daje ulga, najłatwiej dostrzec na konkretnym przykładzie. Przyjmując, że przedsiębiorca, współpracujący z Warsaw Mets, w zamian za reklamę, przeznaczy na działalność klubu 20 tys. zł, to np.:

  • opłacając liniowy podatek według 19% stawki w podatku dochodowym zyskuje 3 800 zł, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
  • oraz dodatkowo 1900 zł, z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10 tys. zł,

 

Łącznie przedsiębiorca zalicza 30 tys. zł do kosztów uzyskania przychodów oraz obniża swój podatek o 5,7 tys. zł.

 

JAK DZIAŁA ULGA SPONSORINGOWA W POLSKIM ŁADZIE

 

Odliczenie będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców działających w Polsce, czyli zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek.

 

Dzięki uldze sponsoringowej przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy więc 150% poniesionego kosztu.

  • W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegać koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego (np. na zakup sprzętu sportowego)

PARTNER STRATEGICZNY

_________________________________________________________________________

 

TELEFON:

+48 600 630 215

 

EMAIL:

ZLYPRAGAWARSZAWA@GMAIL.COM

 

 ADRES: 

03-450 WARSZAWA

Ratuszowa 11 pok. 434

DLACZEGO WARTO


 

PARTNERZY


 

HOME

O NAS

GALERIA

ZAPISY

KRONIKA

KONTAKT